Analyse van zware metalen in voeding en bodem met de Bruker Handheld XRF

In ons milieu komen zware metalen vaak voor in verschillende vormen. Zo vinden we hun terug in stofdeeltjes in de lucht, mineralen, gesteentes en in onze bodem. Zware metalen zijn overal terug te vinden in het ecosysteem van de mens. Onder de menselijke invloed worden de geo-biochemische cyclussen beïnvloedt en kan dit leiden tot een verhoogde blootstelling. Bovendien komen heel wat metalen terecht via meststoffen in onze voeding maar ook loden waterleidingen of gebruik van blikken kunnen hieraan bijdragen.

Metalen in onze voeding? We spreken hier vaak over cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Een teveel aan deze metalen kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. Een langdurig te hoge inname van zware metalen kan schade toebrengen aan de nieren, de lever, de hersenen en het zenuwstelsel. 

Om de gezondheid en kwaliteit van ons voeding te garanderen, moeten we strengere controles uitvoeren op voedingsmiddelen. Zo zorgen we ervoor dat het risico op een te hoge inname van zware metalen erg klein wordt.

Hoe worden zware metalen gemeten?

Zoals vermeld is een verhoogde concentratie van zware metalen een bekend gevaar voor alle levensvormen. Daarom is het van cruciaal belang dat we alle voedingsmiddelen alsook de omgeving, streng controleren.

Een correcte analyse start door het opnemen van een representatief monster. Dit kan gebeuren door een monstername van het voedsel, de meststof of een bodemmonster. Hierna volgt dan een grondige analyse in het labo.

Voor een snelle analyse van metalen kan men gebruik maken van de Bruker Nano Handheld XRF. 

Elementaire analyse van zware metalen bij voedingsmiddelen met behulp van XRF

XRF is een snelle, niet-destructieve techniek voor elementaire analyse van zware metalen in zowel bodems als voedingsmiddelen. Een draagbaar XRF toestel is ideaal voor het screenen van elk materiaal of monster op gevaarlijke niveaus van zware metalen. 

Micro-XRF kan de concentratie van metalen in allerhande materialen in kaart brengen om een beter inzicht te krijgen over de locatie waar ze zich ophopen. Deze techniek is ook van bijzonder belang bij de evaluatie van biologische monsters om zo onze voeding van schadelijke metalen te vrijwaren.

Kwalitatieve voeding en agro met behulp van handheld XRF-analyser

De Bruker handheld XRF is een snel en nauwkeurig hulpmiddel voor metaalanalyse  binnen de voedings- en agrosector.

Voorbeelden van enkele voeding en agro toepassingen voor deze XRF:

  • Analyse van grondstoffen
  • Bodemanalyse
  • Detectie zware metalen in voeding
  • Kwaliteitscontrole
  • Inkomende goederen controle

Met de handheld XRF kan je direct ter plaatse een kwaliteitscontrole of bodemanalyse uitvoeren bij inkomende consumptiegoederen of willekeurige monsters van verschillende bodems. Hierbij krijg je een real-time analyse ter plaatse en verhoog je de productiviteit door de doorlooptijd naar de resultaten te verkorten van dagen tot seconden in vergelijking met een laboratoriumanalyse.

Wil je meer weten over deze Bruker HandHeld XRF? Neem dan snel contact met ons op.

We verwijzen je ook graag door naar onze website Metaaltesten.